اطلاعات این پورتال اعم از قوانین و مقررات ، راهنمای مراجعین و کلیه موارد مربوط به محتوای غیر خبری به صورت فصلی به روز رسانی می گردد. 

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه­ها، آیین نامه­ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت ٢ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می­نماید.