دستور العمل شفاف سازی

نمودار قانون انتشار

قانون دسترسی به اطلاعات

فهرست مدیران

خدمات الکترونیک1

سامد1

دادور

  • قوانین و بخشنامه ها

  • مجوزها و پروانه فعالیت های صادرشده

لیست چاپخانه های و صنایع وابسته استان لرستان

لیست موسسات انتشاراتی استان لرستان

لیست انجمن های ادبی شناسنامه دار استان لرستان

لیست انجمن های ادبی استان لرستان

لیست موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان لرستان

لیست موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره استان لرستان

لیست موسسات فرهنگی و هنری تچند منظوره استان لرستان

لیست کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان

لیست نشریات الکترونیک - برخط (خبرگزاری ها-پایگاههای خبری) و غیر برخط استان لرستان

لیست نشریات چاپی استان لرستان

لیست نمایندگی نشریات و خبرگزاری های فعال در استان لرستان

 کتاب فروشی‌های دارای پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

لیست ناشران فعال استان لرستان

 آموزشگاه‌های آزاد هنری استان لرستان

  • اعتبارات سازمانی و صورت هزینه ها

-گزارش اعتبارات در سال1397

  • حمایت های مالی و غیرمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی


  • تفاهم نامه ها و قراردادها


  • مدارج شغلی مدیران ستادی و شهرستانی

-لیست مدارج شغلی مدیران ستادی و شهرستانی
  • اطلاعات مدیران ارشد ستادی