• سکندر امان‌الهی بهاروند

سکندر امان‌الهی بهاروند:               
دکتر امان‌الهی بهاروند فرزند اکبر از محققان و مردم شناسان برجسته‌ی کشور، در بیستم دیماه 1316 خورشیدی در دارائی یکی از روستاهای خرم‌آباد لرستان دیده به جهان گشود. ایشان پس از چند سال خدمت معلمی، به کشور آمریکا عزیمت نمود، و در سال 1345 به دریافت مدرک فوق‌دیپلم از دانشگاه بالتیمور، آن کشور نائل آمد. در سال 1347 لیسانس جامعه‌شناسی را از دانشگاه مورگان ـ بالتیمور و در سال 1350 فوق لیسانس انسان شناسی را از دانشگاه مریلند ـ کالج پارک، آمریکا اخذ نمود. سپس با ادامه‌ی تحصیلات در سال 1353 موفق به اخذ درجه دکترای انسان شناسی از دانشگاه رایس، هوستون در آن کشور گردید.از سال 1353 پس از پایان تحصیلات عالیه، به کشور خویش بازگشت و در دانشگاه شیراز کار تدریس و فعالیت‌های علمی و فرهنگی را آغاز نمود.
او در دوران خدمات دانشگاهی ضمن تدریس، به تألیفات متعددی درباره اقوام لر، و در ارتباط با جغرافیای انسانی، پیوستگی و گسترة زیستی آنان به دور از محدودیتها و گروهبندیهای رایج دست زده و با ترجمه‌ی چند یادداشت و سفرنامه که توسط متشرقان و سیاحان درباری لرستان نوشته شده، بسیاری از زوایای پنهان جامعه‌شناختی و تاریخی اقوام لر را روشن ساخته است. در حقیقت فعالیت‌های درخشان پژوهشی وی در زمینه جامعه‌شناسی ایلات و عشایر و انسان‌شناسی فرهنگی و او را به عنوان یکی از مردم شناسان برجسته در دانشگاهها و مراکز علمی کشور معرفی نموده است.
الف ) بورسهای تحصیلی و تحقیقاتی
1 بورس تحصیلی بخش انسان شناسی دانشگاه مریلند از 1347 تا 1350
2 بورس تحصیلی بخش انسان شناسی. دانشگاه رایس از 1350 تا 1353
3 بورس تحصیلی دانشگاه شیراز 1353
4 پروژه تحقیقاتی دانشگاه شیراز 1355 و 1356
5 پروژه تحقیقاتی بنیاد ملی علوم (آمریکا) تابستان 1352
6 پروژه تحقیقاتی سازمان میراث فرهنگی لرستان 1375
7 پروژه تحقیقاتی دانشگاه شیراز 1374 تا 1376
8 پروژه تحقیقاتی سازمان میراث فرهنگی فارس 1374
9 پروژه تحقیقاتی شهرداری شیراز 1376
ب ) فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های خارج از کشور
1 استاد مدعو، دانشگاه هاروارد 1364
2 فرصت مطالعاتی دانشگاه هاروارد 1366
3 استاد مدعو، دانشگاه آرهوس دانمارک زمستان 1369
4 استاد مدعو دانشگاه برگن (نروژ) پائیز 1370
5 استاد مدعو، دانشگاه‌هارواد 1370
ج :تألیفات به زبان فارسی
1354 / منابع و مأخذ درباره ایلات و عشایر ایران و جهان، مرکز جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز.
1360 / کوچ نشینی در ایران، پژوهشی درباره ایلات و عشایر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
1362/ نظام اجتماعی، سیاسی ایل بهاروند و تغییر و تحول آن«ایلات عشایر» (ص 120 - 830 )
1363/ نقد خاطرات حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی‌ایلات و عشایر (ص 282 تا 392)
1370/ قوم لر، پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیای لرها/ انتشارات آگاه
1370 / جغرافیای لرستان (پیشکوه و پشتکوه)، از نویسنده‌ای ناشناس اداره کل ارشاد اسلامی لرستان
1371 / مسائل ومشکلات کوچ‌نشینان از دیدگاه انسان شناسی ، ذخائر انقلاب
1352 / دوره پیش از تاریخ در جنوب غربی ایران«لرستان» به قلم دکتر فرانک هول، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان.
1362/ دو سفرنامه درباره لرستان نوشته سیسیل جان ادموند و بارون دوبد همراه با رساله لرستان و لرها نوشته ولادیمیرمینورسکی، انتشارات بابک .
1363 / گذر از ذهاب به خوزستان، نوشته هنری راولینسون ـ انتشارات آگاه.
گفتنی است که دکتر بهاروند علاوه بر آثار و مقالات متعدد علمی چاپ شده به زبان انگلیسی دارای کتب و مقالات بسیار آماده چاپ است که مهمترین آنها عبارتند از:
الف ) کتابها:‌
1 شناخت فرهنگ
2 جایگاه موسیقی در فرهنگ لرستان
3 خنیاگری و خنیاگران در جوامع روستائی و عشایری ایران (سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز مردم‌شناسی)‌
4 سازش فرهنگی مردم کوهستان و تحولات آن (سازمان میراث فرهنگی کشور ـ مرکز مردم‌شناسی)‌
5 اندیشه‌های انسان شناسی
ب ) مقالات:‌
1 توسعه و تهاجم فرهنگی از دیدگاه انسان‌شناسی، سمینار توسعه فرهنگی، دانشگاه تهران 2 تا 4 خرداد 1374
2 علل کندی توسعه در لرستان ـ سمینار توسعه فرهنگی دانشگاه تهران خرداد 1376 .
3 روال کوچ‌نشینی در ایران (سازمان میراث فرهنگی مرکز مردم‌شناسی)
4 مسائل و مشکلات انسان‌شناسی در ایران و پیشنهاداتی برای حل آنها
5 نقش انسان‌شناسی در شناخت انسان و فرهنگ، سمینار یکروزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز .