صنایع دستی استان لرستان
قالی بافی از مهمترین فعالیت های اقتصادی و متداول ترین صنایع دستی استان لرستان است ، این صنعت بیشتر در شهرهای خرم آباد ، الیگودرز و دورود رایج است همچنین گلیم بافی و جاجیم بافی در میان عشایر منطقه، در اغلب شهرهای استان از جمله خرم آباد و کوهدشت متداول است ، ورشو سازی که صنعت قلم زنی روی ورشو می باشد از صنایع دستی مهم بروجرد است ، علاوه بر آن گیوه بافی و دباغی هم در لرستان انجام می شود .