• تئاتر

ID

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته هنری

1

زینب صادقی نظر آبادی

خرم آباد

تئاتر

2

مرتضی سالاروند

دورود

تئاتر

3

مسعود طولابی

خرم آباد

تئاتر

4

محمود سرلک

ازنا

تئاتر

5

ابوذر جودکی

پلدختر

تئاتر

6

سمیه دولتشاهی

پلدختر

تئاتر

7

علی جدیدی

ازنا

تئاتر

8

احمد زیدوندی

ازنا

تئاتر

9

عزیز الله پولادوند

ازنا

تئاتر

10

مسلم شکیبا فرد

بروجرد

تئاتر

11

محسن لک

ازنا

تئاتر

12

محمد آسترکی

دورود

تئاتر

13

محمود مروتیان

دورود

تئاتر

14

سید حسام الدین شریعتمداری

بروجرد

تئاتر

15

سعید محمودی پویا

خرم آباد

تئاتر

16

فاطمه الماسی

خرم آباد

تئاتر

17

علی درمیانی

دورود

تئاتر

18

سیدمحمود سهرابی

خرم آباد

تئاتر

19

روشنک خسروی

خرم آباد

تئاتر

20

خدیجه قادر احمدی

الیگودرز

تئاتر

21

داریوش مهراندیش

دورود

تئاتر

22

محمد رضا صناعی

بروجرد

تئاتر

23

ایمان صارمیان فرد

خرم آباد

تئاتر

24

معصومه رضایی

خرم آباد

تئاتر

25

سید محمود سهرابی

خرم آباد

تئاتر

26

داوود مرادی فر

خرم آباد

تئاتر

27

فاطمه زلقی

دورود

تئاتر

28

کیومرث مقدسی

بروجرد

تئاتر

29

نوید فلاحی

دورود

تئاتر

30

امین مظلوم ساکی

خرم آباد

تئاتر

31

یوسف رضا مرادی

دلفان

تئاتر

32

فاطمه یاوریان

خرم آباد

تئاتر

33

علی کاظمی خسرو خانی

دلفان

تئاتر

34

علی معتمدی سرابیاسی

خرم آباد

تئاتر

35

علی شنبه زاده

بروجرد

تئاتر

36

محمود رضا صفری

دورود

تئاتر

37

فرهاد احمدی سبزواری

خرم آباد

تئاتر

38

مهدی زنگنه

الیگودرز

تئاتر

39

عباس لرستانی زاده

دورود

تئاتر

40

امین مرادیان

خرم آباد

تئاتر

41

رضا امینایی چترودی

بروجرد

تئاتر

42

سعید مقبری

بروجرد

تئاتر

43

مهدی محمدی

دلفان

تئاتر

44

محمد صادقی

دورود

تئاتر

45

وهاب امرایی رشنو

دورود

تئاتر

46

وحید سعادتی فر

خرم آباد

تئاتر

47

امیرحسین قاسم پور

خرم آباد

تئاتر

48

حجت الله سلیمانی

خرم آباد

تئاتر

49

اصغر سرلک

الیگودرز

تئاتر

50

محسن اکبری

الیگودرز

تئاتر

51

مرتضی زلقی

ازنا

تئاتر

52

مریم رضایی

ازنا

تئاتر

53

محبوبه هدایت

بروجرد

تئاتر