• تجسمی

ID

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته هنری

28

مسعود خادمی

دورود

تجسمی

30

عبدالله پیامنی

دورود

تجسمی

41

محمد نعمت الهی

دورود

تجسمی

43

عصمت ورمرزیار

ازنا

تجسمی

45

عفت ایرانشاهی

ازنا

تجسمی

71

طوبی مریدی

دورود

تجسمی

73

معصومه مهرابی

خرم آباد

تجسمی

79

فاطمه شیروانی

خرم آباد

تجسمی

82

جابر امرایی

خرم آباد

تجسمی

83

راضیه بابایی

خرم آباد

تجسمی

84

جلال کرمی

خرم آباد

تجسمی

87

غزال میرحسینی پاریفی

خرم آباد

تجسمی

88

کیهانه ملکی

خرم آباد

تجسمی

89

رضا رحمت پور

خرم آباد

تجسمی

106

رضا غضنفری

خرم آباد

تجسمی

108

علی رحیم پور

خرم آباد

تجسمی

110

فاطمه سلطانی

الیگودرز

تجسمی

111

مهران زند رجبی

الیگودرز

تجسمی

113

میلاد زنگنه

الیگودرز

تجسمی

119

علی آقا حسین پور ضرونی

کوهدشت

تجسمی

139

ولی مراد رحیمی

خرم آباد

تجسمی

142

ابراهیم پاپی راد

بروجرد

تجسمی

144

اکبر قائد رحمتی

دورود

تجسمی

147

مینا صالح زاده

بروجرد

تجسمی

150

زهرا سرلک

الیگودرز

تجسمی

152

مرضیه جهانبخشی

بروجرد

تجسمی

153

مهدی حاتمی

الیگودرز

تجسمی

161

شیرین بیرانوند

خرم آباد

تجسمی

164

اعظم آقایی جودکی

خرم آباد

تجسمی

182

خورشید حسنوند

بروجرد

تجسمی

184

شیرین منصفی

بروجرد

تجسمی

189

حسین نظری

الیگودرز

تجسمی

190

آزاده داور پناه

الیگودرز

تجسمی

193

علی بیرانوند

خرم آباد

تجسمی

199

لیلا پهلوانی

خرم آباد

تجسمی