• سینما

ID

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته تحصیلی

رشته هنری

1

هادی معنوی پور

خرم آباد

ادبیات

سینما

2

لیلا معظمی گودرزی

بروجرد

تصویر برداری

سینما

3

محمد زاد سر

بروجرد

 

سینما

4

هادی روزبهانی

بروجرد

ریاضی

سینما

5

فاطمه حجتی

بروجرد

ادبیات

سینما

6

رامشیر گودرزی

بروجرد

فیلم برداری

سینما

7

علی معنوی

بروجرد

تجربی

سینما

8

نیکرام پنجی

بروجرد

 

سینما

9

مجید رشنوییان مقدم

خرم آباد

علوم انسانی

سینما

10

محمود روزبهانی

خرم آباد

 

سینما

11

زهرا بلالیان

دورود

 

سینما

12

مظاهر نصرالهی

بروجرد

 

سینما

13

ولی پاپ

خرم آباد

 

سینما

14

محسن آزادی

خرم آباد

 

سینما

15

علیرضا پنیری

خرم آباد

 

سینما

16

مقدم علی پناه

خرم آباد

 

سینما

17

علیرضا پنیری

خرم آباد

 

سینما

18

حدیث عرفان خضری

بروجرد

 

سینما

19

اصغر بزن بیرانوند

خرم آباد

ادبیات

سینما

20

آرزو مرادی

خرم آباد

کامپیوتر

سینما

21

بهمن شکریان

خرم آباد

حقوق

سینما

22

امیر نصر

خرم آباد

بهداشت

سینما

23

اکبر ناصرپور

خرم آباد

الکترونیک

سینما

24

محمد باجلان

بروجرد

تجربی

سینما