• موسیقی

ID

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته هنری

27

علیرضا حسنوند

سلسله

موسیقی

29

جواد خویشاوند

دورود

موسیقی

33

علی سپهوند

خرم آباد

موسیقی

52

اسماعیل آزادبخت

کوهدشت

موسیقی

76

محمد صادقی

خرم آباد

موسیقی

9

مهدی بسطامی

خرم آباد

موسیقی

11

داریوش رضا زاده

سلسله

موسیقی

19

حسین کیهان نژاد

خرم آباد

موسیقی

93

علی قیاسوندی

خرم آباد

موسیقی

94

مهدی مرتضایی

خرم آباد

موسیقی

95

غلامرضا خراطی حسنوند

سلسله

موسیقی

96

ایرج سپهوند

خرم آباد

موسیقی

97

محمد سپهوند

خرم آباد

موسیقی

109

مراد حسین عبدالوند

ازنا

موسیقی

112

الهام سرلک

الیگودرز

موسیقی

121

اسماعیل لشنی زند

دورود

موسیقی

122

حسین یزدانفر

دورود

موسیقی

133

غلام رضا خاری

بروجرد

موسیقی

146

احمد بیرانوند

خرم آباد

موسیقی

4

نسیم زیوردار

خرم آباد

موسیقی

167

پیمان موسائیان

خرم آباد

موسیقی

168

علی موسائیان

خرم آباد

موسیقی

170

روح الله خورشیدوند

خرم آباد

موسیقی

172

بیژن پارسه

الیگودرز

موسیقی

180

مهدی مرتضوی

بروجرد

موسیقی

183

سعید دشتی

بروجرد

موسیقی

186

مجید کودرز ناصری

بروجرد

موسیقی

197

سید علیرضا شاهرخی موسوی

خرم آباد

موسیقی