دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی

کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:

تیمور احمدوند

کارشناس دبیرخانه شورای اطلاع رسانی:

حسین محسنی زاده

 

داخلی :203

طبقه دوم ساختمان اداره کل


تاریخ بروزرسانی : ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷