روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

سجاد شفیعی     مسئول روابط عمومی

 

کارشناس:

بهزاد پیرداده

 

تلفن تماس:

066-33229485

داخلی : 204

        طبقه دوم ساختمان اداره کل 

 

 نشانی پست الکترونیک روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

Email : info_lr@farhang.gov.ir

 

 
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶