دفتر مدیر کل

 

فتایی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

احمدحسین فتایی

 

مسئول دفتر مدیر کل:

اصغر نقدیان فیروزی

 

 

تلفن دفتر ریاست: 33201796 - 066

داخلی : 201

نمابر دفتر ریاست:33201798 - 066

  طبقه دوم ساختمان اداره کل
 

 Email: modir_lr@farhang.gov.ir

 

ملاقات عمومی 

روزهای دوشنبه

 
 
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۱۱