کارشناسان امور فرهنگی - آمار و اطلاعات

 

مجید سوری ( کارشناس امور فرهنگی و بازرس شهرستانها ) داخلی: 207

کوکب بیرانوند ( کارشناس امور فرهنگی ) داخلی: 226

فرشته بیرانوند ( کارشناس آمار و اطلاعات ) داخلی: 219

 

طبقه اول ساختمان اداره کل 


تاریخ بروزرسانی : ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵