• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر

 

غلامرضا محمودی

تلفن مستقیم :32220260

Email: poldokhtar@farhang.gov.ir