• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر

 

فریدون کریمی فرد

تلفن مستقیم : 32220260