• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر

 

غلامرضا محمودی

تلفن مستقیم : 32220260