آموزشگاهای آزاد تجسمی 

 
نام آموزشگاه
مدیر مسوول
رشته هنری
درجه آموزشگاه
تاریخ تاسیس
وضعیت
علت عدم فعالیت
شهرستان
آدرس
تلفن
1
رسام
شمس الله کوگانی
تجسمی
درجه 3
1383
فعال
-
خرم آباد
خیابان امام خمینی "ره"- بعد از پل حاجی – سمت راست
2206806-09161619405
2
بیرانوند
شیرین بیرانوند
تجسمی
-
1387
فعال
-
خرم آباد
خیابان شهدای شرقی- کوچه رزمجو – پلاک 46
09166613298
3
کاج
مرتضی یوسفیان
تجسمی
-
1388
فعال
-
خرم آباد
خیابان شهدای غربی بعد از آزمایشگاه مرکزی
09365162223-09169583324-3224681